Rezultati kolokvijuma

Rezultati III kolokvijum Krizni menadžment

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Krizni menadžment
održanog 26.05.2023.godine

Ostvaren
Ime i prezime studenta broj poena

Tara Raić Blanuša 03/20 30
Teodora Smiljanić 177/20 30
Nikola Petrović 125/20 26
Ivona Đorđević 23/20 26
Elena Memiši 14/20 26
Andrej Barbul 16/20 25
Tijana Popović 142/20 24
Uroš Aćimović 47/20 24
Anja Tončić 15/20 24
Marko Kačarević 115/22 23
Tamara Piperski 125/21 23
Filip Arsović 11/20 22
Katarina Dobraš 175/20 22
Vera Stefanović 13/20 21
Aleksa Tomašević 144/20 21
Maša Ilić 31/20 20
Natalija Brajović 81/20 19
Marko Đurišić 133/22 19
Dejan Gojsović 96/20 17
Nikolina Džunov 09/20 17
Aleksa Mladenović 52/20 17
Budimir Terzić 36/20 15
Ruža Mudronja 24/20 13
Stefan Mitrović 76/20 12
Jakov Đurović 38/20 11
Olibia Zidros 58/20 9
Uroš Ognjenović 121/20 9
Igor Kovačević 147/19 8
Jovan Stanković 050/20 8
Sandra Planić 22/20 8

Studenti koji polože dva od tri kolokvijuma, imaju pravo na popravni kolokvijum iz oblasti iz koje nisu bili uspešni.

Predmetni profesor: Doc. dr Žarko Braković

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom