FDB-zgrada-B&W

УПИС
ЈЕ У ТОКУ

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
FDB-zgrada-B&W

УПИС ЈЕ У ТОКУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Наш факултет ти пружа широк спектар стручних знања из области дипломатије и безбедности, знање страних језика, и практичне вештине као што су познавање дипломатског протокола, беседништво, дебатовање и плес.
ШКОЛУЈ СЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА
ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
ЈЕДИНОЈ ИНСТИТУЦИЈИ КОЈА
ШКОЛУЈЕ СТРУЧЊАКЕ ИЗ ОБЛАСТИ
ДИПЛОМАТИЈЕ И БЕЗБЕДНОСТИ
ИСТОВРЕМЕНО!
 
Наш факултет ти пружа широк спектар стручних знања из области дипломатије и безбедности, знање страних језика, и практичне вештине као што су познавање дипломатског протокола, беседништво, дебатовање и плес.
 

ВИШЕ ОД ОБРАЗОВАЊА

Осим стручних посета и праксе за студенте, ФДБ остварује сарадњу са релевантним државним институцијама и организацијама у области дипломатије и безбедности.
• Министарство одбране Републике Србије
• Министарство државне управе и локалне самоуправе
• Војнобезбедносна агенција (ВБА)
• Војнообавештајна агенција (ВОА)
• Окружни затвор у Београду
• Министарство спољних послова
• многе друге

ВИШЕ ОД ОБРАЗОВАЊА

Осим стручних посета и праксе за студенте, ФДБ остварује сарадњу са релевантним државним институцијама и организацијама у области дипломатије и безбедности.
• Министарство одбране Републике Србије
• Министарство државне управе и локалне самоуправе
• Војнобезбедносна агенција (ВБА)
• Војнообавештајна агенција (ВОА)
• Окружни затвор у Београду
• Министарство спољних послова
• многе друге

Закажи бесплатне консултације са нашим стручним кадром

У року од 24h контактираће те неко из нашег стручног тима и заказати термин за бесплатне консултације или упис.

Закажи бесплатне консултације са нашим стручним кадром

У року од 24h контактираће те неко из нашег стручног тима и заказати термин за бесплатне консултације или упис.

АКРЕДИТАЦИЈА

Факултет за дипломатију и безбедност је образовна установа акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Поседује дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије, а наставни програм је усклађен са Болоњском декларацијом за следеће студијске програме:

• ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
• МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 1 ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
• МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2 КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

АКРЕДИТАЦИЈА

Факултет за дипломатију и безбедност је образовна установа акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Поседује дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије, а наставни програм је усклађен са Болоњском декларацијом за следеће студијске програме:

• ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ
• МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 1 КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ
• МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2 КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Наставни план и програм конципирали смо у складу са светским трендовима и иновираним курсевима који се могу изучавати само на нашем Факултету. Настава у оквиру наших студијских програма, захваљујући значајном искуству наставног кадра, обогаћена је и практичном наставом, што чини знање које нудимо заокруженим. 

КОРПОРАТИВНА
БЕЗБЕДНОСТ

I ГОДИНА / 1700€

1. Спољна политика Србије
2. Дипломатске вештине: (Протокол, Плес, Дебата, Психологија покрета)
3. Енглески језик III
4. Међународни односи
5. а. Обавештајно безбедносне службе
б. Међународни економски односи
6. а. Кризни менаџмент или
б. Глобализација
7. а. Геополитика
б. Теорија конфликата
8. а. Логика комуницирања или
б. Аналитика података
9. а. Интеркултурална комуникација или
    б. Етнополитика или
ц. Индустријска шпијунажа

II ГОДИНА / 1700€
1. Упоредни политички системи
2. а. Обавештајни рад
у дипломатији или
б. Стратешки менаџмент људских
ресурса
3. Енглески језик IV
4. а. Студије ЕУ или
б. Војна дипломатија
5. Политика безбедности
6. а. Савремена политичка историја
или
б. Теорија одлучивања
7. Стратегија националне безбедности
8. Комуникологија
9. Стручна пракса

ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ

I ГОДИНА / 1900€

1. Геополитика Балкана
2. Методологија политичких наука 2
3. Дипломатске вештине
4. Изборни предмет 1
а. Економска дипломатија или
б. Цивилна безбедност
5. Изборни предмет 2
а. Менаџмент националне безбедности
б. Међународне организације
6. Изборни предмет 3
а. Култура и међународни односи или
б. Систем безбедности Србије
7. Изборни предмет 4
а. Политичко насиље или
б. Дипломатско и конзуларно право
8. Стручна пракса
9. Завршни рад

КОРПОРАТИВНА
БЕЗБЕДНОСТ

I ГОДИНА / 1700€

1. Спољна политика Србије
2. Дипломатске вештине: (Протокол, Плес, Дебата, Психологија покрета)
3. Енглески језик III
4. Међународни односи
5. а. Обавештајно безбедносне службе
б. Међународни економски односи
6. а. Кризни менаџмент или

б. Глобализација
7. а. Геополитика

б. Теорија конфликата
8. а. Логика комуницирања или

б. Аналитика података
9. а. Интеркултурална комуникација или
б. Етнополитика или

ц. Индустријска шпијунажа

II ГОДИНА / 1700€

1. Упоредни политички системи
2. а. Обавештајни рад у дипломатији или
    б. Стратешки менаџмент људских ресурса
3. Енглески језик IV
4. а. Студије ЕУ или

б. Војна дипломатија
5. Политика безбедности
6.
а. Савремена политичка историја или

б. Теорија одлучивања
7. Стратегија националне безбедности
8. Комуникологија
9. Стручна пракса

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА

За преко десет година колико постоји, Факултет за дипломатију и безбедност успешно је завршило преко 400 политиколога, 100 мастер политиколога за дипломатију и безбедност и више од 20 мастер менаџера за корпоративну безбедност.

ДРЖАВНИ СЕКТОР

• Амбасаде, конзулати и дипломатске мисије
• Полиција и војска
• Обавештајно-безбедносне службе
• Сви оперативни и безбедносни послови
• Институције и установе

ПРИВАТНИ И ЦИВИЛНИ СЕКТОР

• Невладин сектор
• Корпорације (сектор безбедности,
међународни сектор, протокол, преговарање)
• Детективске агенције
• Техничко и физичко обезбеђење
• Сектор односа са јавношћу

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ПО УГЛЕДУ НА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ СВЕТСКЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, ПО ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА.

ШКОЛАРИНA НА 10 МЕСЕЧНИХ РАТА!

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ПО УГЛЕДУ НА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕ СВЕТСКЕ ОБРАЗОВНЕ УСТАНОВЕ, ПО ПОВОЉНИМ УСЛОВИМА.

ШКОЛАРИНA НА 10 МЕСЕЧНИХ РАТА!

ЗАКАЖИ БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАШИМ СТРУЧНИМ КАДРОМ

У року од 24h контактираће те неко из нашег стручног тима и заказати термин за бесплатне консултације или упис.

ЗАКАЖИ БЕСПЛАТНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА НАШИМ СТРУЧНИМ КАДРОМ

У року од 24h контактираће те неко из нашег стручног тима и заказати термин за бесплатне консултације или упис.