MA Dušan RadulovićSaradnik u nastavi

Rođen 16.09.1992. godine u Požarevcu.

Tokom studija na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost, zbog odličnog uspeha, bio je nosilac stipendije koju fakultet dodeljuje. Kao student učestvovao je na projektima fakulteta kao što su ,,Geopolitički i bezbednosni aspekti mogućih rešenja statusa Kosova i Metohije” (2018); ,,Strategije nacionalne bezbednosti u teoriji i praksi” (2018).

Na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost diplomirao je 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,47.

Master studije završio je na fakultetu za diplomatiju i bezbednost 2022. Godine sa prosečnom ocenom 9,81. Master tezu sa nazivom ,,Evropska unija kao globalni krizni menadžer” odbranio je sa odlikom.

Akademsku karijeru započinje na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u februaru 2020. godine izborom u zvanje saradnika u nastavi na predmetima Krizni menadžment i Osnovi politike i savremeni politički sistemi. Uz napomenute, angažovan je i na sledećim predmetima: Sociologija politike, Politički sistem Srbije, Uporedni politički sistemi i Politika bezbednosti.

Pored nastave, uzima učešće u vannastavnim aktivnostima fakulteta. Bio je organizator, sagovornik i moderator na naučnim skupovima, tribinama i gostujućim predavanjima. Tokom svog rada ostvario je saradnju Fakulteta za diplomatiju i bezbednost sa brojnim diplomatskim predstavništvima u Republici Srbiji. Organizator je studijskih poseta Fakulteta međunarodnim i državnim institucijama.

Tečno govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Kontakt: dusan.radulovic@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom