MA Filip MiljkovićAsistent

Filip Miljković je u junu 2008. godine završio osnovne akademske studije kriminalistike na Кriminalističko-policijskom univerzitetu. Na KPU u februaru 2021. godine završava master akademske studije kriminalistike. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,3 i stekao zvanje master kriminaliste. Trenutno je na Кriminalističko-policijskom univerzitetu, student doktorskih studija kriminalistike i prava. Od 2021. godine radio je u MUP RS, u Direkciji policije, kao vođa grupe za borbu protiv droga. Кroz poslovno angažovanje učestvovao je u rasvetljavanju okolnosti svih najtežih krivičnih dela, sa posebnim akcentom na angažovanju po liniji rada na suzbijanju proizvodnje i prometa opojnih droga, pri čemu stekao čin poručnika policije. Višegodišnje iskustvo efektivnog rada na eksploataciji mera tajnog nadzora komunikacija, mera tajnog praćenja i snimanja i realizaciji terenskog rada na sprovođenju operativnih obrada i posebnih dokaznih radnji. Kroz dodatne obuke stekao je posebno iskustvo u oblasti prekogranične saradnje u rešavanju zajedničkih bezbednosnih izazova migrantske i izbegličke krize pod pokroviteljstvom Fondacije Кonrad-Adenauer-Štiftung, obuku za suprotstavljanje kriminalitetu nasilja, obuku za suprotstavljanje organizovanom kriminalu, obuku u rukovanju vatrenim oružjem dugih i kratkih cevi.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom