Marina MilovanovićNastavnik stranog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Italijanski jezik i književnost 2007. godine. Kao stipendista Filološkog fakulteta u Beogradu pohađala je intenzivni mesečni kurs na Univerzitetu za strance u Peruđi, a bila je i korisnik stipendije Eurobank EFG za ostvarene izvanredne rezultate tokom studija. Po završetku studija imala je više studijskih boravaka u Italiji radi usavršavanja italijanskog jezika. Sarađivala je sa brojnim centrima stranih jezika, kao i sa Kancelarijom za mlade Gradske uprave grada Beograda. Kontinuirano je posvećena stručnom usavršavanju i unapređenju nastave italijanskog jezika i redovan je učesnik stručnih seminara za profesore italijanskog jezika pri Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Poseduje i Sertifikat supervizora za polaganje CELI ispita iz italijanskog jezika. Aktivno se bavi prevodilačkom delatnošću, pri čemu je 2012. godine učestvovala kao prevodilac saradnik u projektu ECS Translation (European Company Survey) koji je sprovela Eurofound agencija Evropske unije. Pored italijanskog, govori i engleski i francuski jezik. Od oktobra 2017. zaposlena je na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost kao predavač na predmetu Italijanski jezik.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom