Prof. dr Leonas TolvaišisVanredni profesor

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka i diplomatije Univerziteta „Vytautas Magnus“ u Kaunasu 2005. godine na smeru javne administracije sa odličnim uspehom. Na istom fakultetu je magistrirao 2007. na smeru međunarodnih odnosa i diplomatije, a u maju 2012. godine i doktorirao sa tezom „Političke partije i politika nacionalnih manjina, 1991-2011: uporedna studija slučajeva Mađara u Srbiji i Rusa u Estoniji”. Program doktorskih studija bio je ostvaren u saradnji Univerziteta „Vytautas Magnus“ u Kaunasu i Univerziteta u Bolonji, a odvijao se na Fakultetu političkih nauka „Roberto Ruffilli“ u Forliju, Italija. Kao gostujući doktorant boravio je na Univerzitetu u Tartuu, Estonija (2008), u Centru za evropske studije i istraživanja Univerziteta u Novom Sadu (2009-2010) i na Univerzitetu u Bolonji (2008-2010). Od 2008. godine bavi se naučno-istraživačkim radom u okviru Centra za istočnoevropske i balkanske studije Univerziteta u Bolonji gde je do juna 2012. godine radio kao kurator-tutor postdiplomskih interdisciplinarnih master studija Istočne Evrope (MA MIREES). U decembru 2012. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Politički sistemi“ na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu. Od avgusta 2017. godine predaje na Katedri organizacije rada sa omladinom, Institut fizičke kulture, sporta i omladinske politike Federalnog univerziteta na Uralu u Jekaterinburgu, Ruska Federacija. Godine 2018. izabran je u zvanje vanrednog profesora na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost u Beogradu. Od 2018. godine član je redakcije naučnog časopisa „Diplomatija i bezbednost“. Objavio je niz naučnih radova iz oblasti etnopolitike, javne uprave i studija političkih partija. Učestvovao je sa radovima na brojnim naučnim skupovima u Rusiji, Italiji, Estoniji, Litvaniji, Slovačkoj, Srbiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Austriji, Španiji.

Kontakt: leonas.tolvaisis@fdb.edu.rs

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom