Prof. dr Vojkan NikolićVanredni profesor

Prof. dr Vojkan Nikolić je stekao zvanje inženjera elektrotehnike na profilu za računarsku tehniku i informatiku na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Računarska tehnika i informatika 2001. godine. Magistrirao je 2010. godine u području industrijske informatike, da bi zvanje doktora tehničkih nauka stekao 2016. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu. Karijeru je započeo u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2003. godine kao samostalni projektant u Odseku za razvoj i projektovanje ITS. Već 2005. godine postaje šef odseka za logistiku, razvoj i integraciju Perso-centra ITS MUP Srbije. Od 2013. godine profesor Nikolić je bio načelnik Odelenja za informacione tehnologije PU za grad Beograd. Od  2019. godine zaposlen je na Kriminalističko policijskom univerzitetu. Radio je na projektima: Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema u praksi; Podrška strateškom razvoju IT sistema u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije; Implementacija EKSTRANET-a u informacionom i komunikacionom sistemu MUP RS; Implementacija komunikacijskog TETRA sistema. Objavio je veliki broj naučnih radova u najreferentnijim domaćim i stranim časopisima.

visoko obrazovanje po ugledu na najprestižnije svetske obrazovne ustanove, po povoljnim uslovima.
školarina na 10 mesečnih rata!

Zakaži besplatne konsultacije sa našim stručnim kadrom